Rente is rente: u krijgt een vergoeding voor het geld dat u op een bankrekening zet. Er zijn echter veel verschillende rentetarieven - óók bij bankspaarrekeningen voor uw Gouden handdruk. Welke keuze heeft u en waar moet u op letten? Dat bespreken we op deze pagina.

De rente op een bankspaarrekening is op het moment van openen meestal hoger naarmate u deze langer vastzet. Een vaste rente blijft vast, ook als de rente in de toekomst stijgt.

Variabele of vaste rente

Eén van de gegevens die u moet invullen bij het maken van een vergelijking van bankspaarrekeningen is de looptijd. Bij het vergelijken van het uitstellen van uw Gouden handdruk is dat het aantal jaren uitstel, bij de vergelijking van het uitkeren van uw Gouden handdruk is dat de looptijd van de uitkeringen. U kunt dan kiezen voor:

  • Variabele renteHiermee weet u van tevoren niet wat het rendement op uw Gouden handdruk kapitaal gaat worden. De rente kan ieder moment aangepast worden, afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente.
  • Aantal jaren vaste renteDit zorgt voor meer duidelijkheid. De rente staat voor het afgesproken aantal jaren vast: u weet precies wat uw ontslagvergoeding gaat opleveren.

Rente-op-rente

De rente krijgt u niet alleen over het kapitaal dat u in eerste instantie op de rekening heeft gestort. De rente die u ontvangt wordt bijgeschreven op de bankspaarrekening. Daarmee groeit het saldo. Over dit nieuwe saldo krijgt u bij de volgende rentebetaling ook weer rente. Dat noemen we rente-op-rente, of samengestelde interest.

Afwijkend rentesysteem

De samengestelde interest werkt bij de meeste banken hetzelfde. De rente die u heeft afgesproken met de bank is ook de rente die u over de ontvangen rentebedragen krijgt. Duidelijker kan niet, u weet precies wat u krijgt. Een enkele bank werkt met een afwijkend rentesysteem. Hierbij wordt over de uitbetaalde rente niet de oorspronkelijk afgesproken rente vergoed. In plaats daarvan wordt over deze bedragen en middelrente berekend.

Middelrente

De hoogte van de middelrente is afhankelijk van de rentestand op het moment van berekenen. De renteperiode die daarbij gebruikt wordt is de resterende tijd waarvoor het geld vaststaat. Omdat dit ieder jaar korter wordt, zal de totale rentevergoeding bij middelrente meestal lager zijn dan de oorspronkelijk afgesproken rente. Omdat het afhankelijk is van de rente-ontwikkelingen is dat echter niet vooraf te berekenen.

In onze vergelijkingen van bankspaarrekeningen is in de uitkomsten te zien welke rekeningen werken met een afwijkend rentesysteem. Er staat een waarschuwingsdriehoekje met een korte toelichting.

Vergelijken van normale en afwijkende rentesystemen

Als de ene bankspaarrekening met een normale rente-op-rente werkt en de ander met middelrente - hoe zijn die dan te vergelijken? Een helemaal zuivere vergelijking kan niet, omdat het exacte rendement van het afwijkende rentesysteem niet vooraf bekend is.

Herberekening

In onze vergelijkingen hebben we dat opgelost door op de rente van de banken met middelrente een herberekening los te laten. Bij die herberekening gebruiken we de rentes van resterende periodes zoals die op dit moment gelden. Natuurlijk blijft de uitkomst een indicatie. Niemand weet immers wat de rentetarieven gaan doen in de toekomst. Deze herberekende indicatie is wel een eerlijker vergelijking dan het rentetarief dat de bank zelf publiceert.