Tot 1 juli 2015 kregen werknemers in vaste dienst bij ontslag vaak een Gouden handdruk mee. Die ontslagvergoeding werd berekend met de kantonrechtersformule. Per 1 juli 2015 is deze vergoeding bij ontslag vervangen door de transitievergoeding. Op deze pagina leest u wanneer u recht heeft op een transitievergoeding en gaan we in op de berekening.

Over uw transitievergoeding moet u direct belasting betalen. Gebruikt u 'm voor pensioenaanvulling, dan kunt u misschien toch belastingvoordeel krijgen. Vergelijk banksparen voor lijfrente!

Vaste en tijdelijke werknemers

Voorheen hadden tijdelijke werknemers bij het einde van hun contract geen recht op een ontslagvergoeding. Nu krijgen zij wel een transitievergoeding als hun contract niet wordt verlengd– als zij tenminste 2 jaar in dienst zijn geweest.

Voorwaarden transitievergoeding

De belangrijkste voorwaarde voor een transitievergoeding is dus dat u minimaal twee jaar in dienst bent geweest van deze werkgever. Verder geldt bijvoorbeeld dat u niet ontslagen mag worden door 'ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf'. Dat uw werkgever niet in faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering zit. Ook krijgt u geen transitievergoeding als u de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt dat ze alleen vergoeding kunnen krijgen als ze gemiddeld meer dan 12 uur per week werkten.

Hoogte transitievergoeding

De transitievergoeding is qua bedrag niet vergelijkbaar met de kantonrechtersformule. Het bedrag is afhankelijk van uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. In totaal kunt u niet méér ontvangen dan € 75.000 (of een jaarsalaris, als dat hoger is).

  • Voor elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw dienstverband krijgt u 1⁄6 maandsalaris
  • Voor elk half dienstjaar dat u langer dan 10 jaar in dienst geweest bent krijgt u 1⁄4 maandsalaris

Alleen voor 50-plussers die ontslagen worden na een dienstverband van meer dan 10 jaar geldt een aangepaste regeling.

Maandsalaris voor berekening transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is dus afhankelijk van het maandsalaris. Het bruto maandsalaris dat gebruikt wordt bevat ook de vakantietoeslag en, als u die normaal gesproken krijgt:

  • Eindejaarsuitkering
  • Ploegentoeslag
  • Overwerkvergoeding
  • Bonus
  • Winstuitkering

Kosten voor scholing en outplacement

Het bedrag dat uit de berekening van de transitievergoeding komt krijgt u niet altijd volledig in handen. De gemaakte kosten voor outplacement of scholing kunnen er vanaf getrokken worden. Hetzelfde geldt voor andere kosten die door uw werkgever gemaakt zijn met het oog op uw ontslag.