De voornaamste reden voor het vastleggen van uw geld in een lijfrente is meestal dat er belastingvoordeel mee te behalen is. Door de lijfrenteaftrek wil de overheid stimuleren dat u geld apart zet voor later. Eén van de regels is dat geld waarvoor u de aftrek heeft gekregen niet zomaar tussentijds opgenomen kan worden. Zo is geregeld dat het geld ook echt blijft staan voor later. Maar hoe werkt de lijfrenteaftrek eigenlijk? Op deze pagina bespreken we de werking van de lijfrenteaftrek.

Heeft u vragen over de werking van de lijfrenteaftrek? Neem gerust contact met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder.

Bedrag bepalen

Allereerst berekent u welk bedrag u maximaal mag inleggen voor uw lijfrente. De manier waarop dat berekend wordt leggen we uit op de pagina Voorwaarden lijfrenteaftrek. Zodra u weet wat u maximaal mag inleggen, beslist u welk bedrag u apart wilt zetten. Dat mag minder zijn dan het berekende bedrag – dat is helemaal aan u. U kunt ook een hoger bedrag storten, maar dan is niet alles aftrekbaar. Meestal is dat niet de bedoeling.

Aftrekpost

Het bedrag dat u stort mag u – als het binnen de voorwaarden valt – opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Die aftrekpost valt in box 1: het inkomen uit werk en woning. Het effect van de aftrekpost is dat uw belastbaar inkomen lager wordt. Met het belastbaar inkomen wordt berekend hoeveel belasting u moet betalen. Een lager belastbaar inkomen betekent dus een lager te betalen bedrag aan inkomstenbelasting.

Teruggave

Waarschijnlijk betaalt u loonbelasting over uw inkomen. Dat is een voorheffing op de inkomstenbelasting. De lijfrenteaftrek zorgt ervoor dat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Als uit uw belastingaangifte blijkt dat u meer belasting heeft betaald dan uiteindelijk nodig was, krijgt u geld terug.

Voorbeeld teruggave belastingvoordeel lijfrenteaftrek

Marcellino heeft een werkgever die geen pensioenregeling aanbiedt. Hij stort daarom € 8.000 op een lijfrentespaarrekening. Dit is volgens de jaarruimteberekening niet teveel, het bedrag kan helemaal opgevoerd worden als aftrekpost.

Het jaarinkomen van Marcellino is € 50.000. Door de aftrekpost van € 8.000 wordt zijn belastbaar inkomen verlaagd naar € 42.000. De aftrekpost levert een belastingvoordeel op van 42%, dus € 3.360. Hij heeft via zijn salaris nu teveel belasting betaald. Het teveel betaalde bedrag krijgt hij terug via de belastingaangifte.

Belasting over uitkeringen

Het genieten van belastingvoordeel over de inleg in een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening heeft wel een keerzijde. Over de uitkeringen die u later uit de lijfrente gaat ontvangen moet u dan wel belasting betalen.