De overheid stimuleert het wegzetten van geld voor de oude dag via de lijfrenteaftrek. Die zorgt ervoor dat geld dat u apart zet voor later, fiscaal aftrekbaar is. Die aftrek is alleen niet onbegrensd. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Daarbij draait het vooral om de vraag of u een pensioentekort hebt. Op deze pagina gaan we nader in op de voorwaarden voor de lijfrenteaftrek.

Leven er bij u onduidelijkheden over de voorwaarden voor de lijfrenteaftrek? Neem contact met ons op, grote kans dat wij u verder kunnen helpen!

Pensioentekort

Om de inleg in een lijfrente te kunnen opvoeren als aftrekpost moet u een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dit wordt voor iedereen op dezelfde manier berekend via de:

Jaarruimte

De jaarruimte is het bedrag dat u in een bepaald jaar zou mogen aftrekken aan lijfrente-inleg. De overheid heeft een formule opgesteld waarmee u kunt uitrekenen wat uw jaarruimte is. Deze formule leggen we uitgebreid uit op de pagina over de Jaarruimte.

Reserveringsruimte

Het gebruiken van de jaarruimte komt er niet ieder jaar van. Bijvoorbeeld omdat u het geld niet beschikbaar had. Deze jaarruimte vervalt dan niet direct. Die schuift door naar de reserveringsruimte. Dat is de optelsom van de niet-benutte jaarruimtes van de afgelopen zeven jaar. We bespreken dit uitvoerig op de pagina Reserveringsruimte.

Overige voorwaarden lijfrenteaftrek

Heeft u een aantoonbaar pensioentekort? Dan gelden verder de volgende regels voor de lijfrenteaftrek:

  • Er moet geld apart gezet worden bij een door de Belastingdienst erkende instelling. Natuurlijk zijn alle banken en verzekeraars die wij in onze vergelijking laten zien erkend.
  • Het geld dat met lijfrenteaftrek apart gezet is, mag niet zomaar gebruikt worden voor andere uitgaven: het moet gebruikt worden als aanvulling op uw pensioen.
  • De lijfrentespaarrekening moet op naam staan van uzelf: degene die het pensioentekort heeft. Ook mogen de uitkeringen alleen aan u gedaan worden, niet aan anderen.
  • U mag de lijfrentespaarrekening niet weggeven, verkopen of verpanden. Het geld is voor u apart gezet en dat moet zo blijven.
  • Over de lijfrente uitkeringen die u uiteindelijk ontvangt, betaalt u inkomstenbelasting.