Vraag:

Hoe kan het dat de maandlast van een lineaire hypotheek daalt, terwijl de netto maandlast van de annuiteitenhypotheek stijgt?

Antwoord:

De maandlast van een lineaire hypotheek begint hoog. Dat komt doordat de hypotheek elke maand met een gelijk bedrag wordt afgelost. Daar bovenop komt nog de te betalen hypotheekrente, die berekend wordt over de openstaande schuld. Aan het begin van de looptijd is die schuld nog hoog, dus het bedrag aan hypotheekrente ook. Dat maakt samen met de gelijkblijvende aflossing een hoge maandlast. Naarmate de tijd vordert daalt de schuld, wat zorgt voor een daling van de rente, en dus van de maandlast.

De annuïteitenhypotheek werkt heel anders. Het bedrag dat u per maand aan de bank betaalt is in het begin bij de annuïteitenhypotheek veel lager dan bij de lineaire. Daardoor gaat de aflossing in het begin heel langzaam, de schuld neemt traag af. De te betalen rente daalt, en daarmee ook het belastingvoordeel. Omdat het bruto maandbedrag van de annuïteitenhypotheek gelijk blijft en het belastingvoordeel daalt, stijgt de netto maandlast. Bij de lineaire hypotheek dalen de bruto en de netto maandlast allebei.

Meer informatie over de lineaire hypotheek
Meer informatie over de annuiteitenhypotheek