Als u een hypotheek heeft aangevraagd ontvangt u een hypotheekofferte. Daarin staat weergegeven welk aanbod de bank u doet voor een hypotheek. Dat aanbod is gebaseerd op de gegevens die u bij de aanvraag heeft opgegeven. Accepteert u het aanbod, dan tekent u de offerte en levert u vervolgens allerlei papieren aan om die gegevens te 'bewijzen'. Op deze pagina geven we een toelichting op een aantal termen in de hypotheekofferte:

  • Geldigheid hypotheekrente in de offerte
  • Hypotheekrente bij passeren (rentegarantie)
  • Nominale en effectieve hypotheekrente

Wilt u een hypotheekofferte aanvragen? Neem direct contact op met onze hypotheekadviseurs om de mogelijkheden en werkwijze te bespreken!

Geldigheid hypotheekrente in de offerte

De hypotheekrente die geldt bij de aanvraag van uw hypotheekofferte is een momentopname. Een dag later kan de geldverstrekker de rente alweer gewijzigd hebben. De vraag is wat zo'n wijziging betekent voor uw aangevraagde hypotheek. Welke hypotheekrente komt er in uw offerte te staan? Wees gerust: de bank zal in haar hypotheekofferte uitgaan van de rente die gepubliceerd was op het moment van aanvragen. Anders weet u immers nooit wat u nu eigenlijk aanvraagt.

Offertegeldigheid tot tekenen

Om de geoffreerde hypotheekrente te behouden is het van groot belang dat u de offerte binnen de geldigheid ondertekend retourneert. Meestal is die geldigheid twee tot drie weken. Door binnen die termijn te tekenen legt u de hypotheekrente vast. Laat u de geldigheid verstrijken, dan moet u later een nieuwe offerte - tegen de dan geldende rente - aanvragen. Op het moment van tekenen hoeft u het hypotheekdossier met alle gevraagde documenten dus nog niet compleet te hebben.

Offertegeldigheid tot passeren

Na het ondertekenen blijft de offerte geldig tot de in de offerte genoemde datum. Die periode verschilt sterk per bank en per specifieke hypotheek. Ze zijn er met twee maanden geldigheid, maar ook met een jaar. Bij het verlopen van deze geldigheid is er vaak de mogelijkheid om die te verlengen. Daarvoor kunnen dan wel kosten gerekend worden: de bereidstellingsprovisie.

Hypotheekrente bij passeren

Tussen het moment waarop de hypotheekofferte wordt opgesteld en het moment waarop uw hypotheek bij de notaris passeert kan een behoorlijke periode zitten. Hoe zit het met tussentijdse wijzigingen in de hypotheekrente? Hebben die invloed op de rente die u uiteindelijk moet gaan betalen? Dit is afhankelijk van het type rentegarantie in de offerte. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Dalrente
  • Dagrente
  • Offerterente

Wilt u weten welke bank momenteel de laagste hypotheekrentes aanbiedt? Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes.

Dalrente

Het rentetype 'dalrente' houdt in dat uw uiteindelijke hypotheekrente de laagst mogelijke van deze geldverstrekker is. Als de rente in de tussentijd daalt, krijgt u de lagere rente. Zélfs als de bank haar hypotheekrente nog voor uw passeerdatum alweer verhoogt. Uw definitieve hypotheekrente wordt de laagste die aan de orde is geweest in de periode van offreren tot passeren.

Dagrente

Het rentetype 'dagrente' geeft u de offerterente, tenzij de hypotheekrente op de dag van passeren lager is. Dan geldt die lagere rente. Wat er in de tussentijd gebeurd is met de rente, is daarbij niet van belang. Is de hypotheekrente in die periode gedaald en weer gestegen, dan krijgt u dus niet de allerlaagste rente – wat bij dalrente wel het geval is.

Offerterente

Het rentetype 'offerterente' betekent dat bij het passeren van de hypotheek altijd de rente uit de offerte gehanteerd zal worden. Of de hypotheekrente in de tussentijd gestegen of gedaald is maakt daarbij niet uit. U heeft dus zekerheid dat de rente niet hoger wordt, maar bij een tussentijdse daling profiteert u daar niet van mee.

Nominale en effectieve hypotheekrente

In uw hypotheekofferte staan twee rentepercentages. Het 'gewone' percentage noemen we de nominale hypotheekrente. Dat is het percentage waarmee uw maandlast berekend wordt:

Nominale hypotheekrente: 4,5% van € 200.000 = € 9.000 / 12 = € 750 per maand.

U betaalt de rente alleen niet per jaar, maar per maand. Als u het maandbedrag op uw spaarrekening zou laten staan krijgt u daar rente over. Die rente loopt u mis doordat u het jaarbedrag in termijnen vooruit betaalt. In feite is de rente van de hypotheek daardoor hoger dan het nominale percentage. Dat ziet u terug in de effectieve hypotheekrente, die is iets hoger dan nominaal:

4,5% nominaal per jaar geeft bij maandbetaling een effectieve hypotheekrente van 4,6%.

Bovendien kunnen in de effectieve hypotheekrente kosten meegerekend worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld administratiekosten verwerkt worden. Daardoor kan de effectieve rente ook weer hoger worden.