Een aflossingsvrije hypotheek kan niet meer door starters op de woningmarkt afgesloten worden. Tenminste niet als u recht wilt hebben op hypotheekrenteaftrek. Daarvoor heeft u een andere hypotheekvorm nodig. Het oversluiten van bestaande aflossingsvrije hypotheken is wel mogelijk. Op deze pagina gaan we in op de kenmerken van de aflossingsvrije hypotheek.

Bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek is de rente erg belangrijk. Vergelijk direct online de actuele hypotheekrentes voor aflossingsvrije hypotheken

Samenstelling van de aflossingsvrije hypotheek

De aflossingsvrije hypotheek is de eenvoudigste hypotheekvorm die er is. Het is een lening waarop in beginsel niet wordt afgelost. Alleen als u vrijwillig tussentijds aflossingen doet zal de hypotheekschuld afnemen. Verder wordt de lening alleen afgelost bij verkoop van de woning.

Om te voorkomen dat uw nabestaanden met een probleem opgezadeld worden als u komt te overlijden is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering bij een aflossingsvrije hypotheek wel aan te raden.

Maandlast van de aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente. Niets meer dan hypotheekrente en een eventuele premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Er is geen betaling voor aflossing van de hypotheek, of het opbouwen van een kapitaal om later af te lossen. De maandlasten zijn daardoor bijzonder laag.

Zolang de rente vaststaat, blijft het bedrag dat u aan de bank betaalt (de bruto maandlast) voor de aflossingsvrije hypotheek gelijk. Pas als de rente wijzigt zullen ook de maandlasten veranderen. De maandlast van de aflossingsvrije hypotheek houdt in feite nooit op. Zolang de schuld blijft bestaan, blijft u rente betalen.

Ontwikkeling maandlasten aflossingsvrije hypotheek

In onderstaande grafiek ziet u een overzicht van de maandlasten van de aflossingsvrije hypotheek (bij ongewijzigde rente).

aflossingsvrije hypotheek

In de grafiek ziet u dat u geen aflossing betaalt. Daardoor is de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd nog net zo hoog als aan het begin. Er is immers niets afgelost. Ook is duidelijk zichtbaar dat de totale bruto maandlast en de netto maandlast (totale bruto maandlast -/- hypotheekrenteaftrek) gelijk blijft.

Belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek

Als uw hypotheek voldoet aan de voorwaarden voor de hypotheekrenteaftrek, heeft u belastingvoordeel over de volledige maandlast van de aflossingsvrije hypotheek. Dit voordeel zal alleen wijzigen als het rentebedrag wijzigt.

Als de hypotheek 30 jaar heeft gelopen, vervalt de renteaftrek. Er is dan geen belastingvoordeel meer. Uw maandlasten zullen netto dan normaal gesproken fors hoger uitkomen.

Hoe groot uw belastingvoordeel is hangt af van het rentebedrag, maar ook van de hoogte van uw inkomen. Het percentage fiscaal voordeel wordt bepaald door belastingschijf waarin uw inkomen valt. Na pensionering daalt het inkomen van de meeste mensen. Komt u dan in een lagere belastingschijf? Dan wordt het belastingvoordeel kleiner en daarmee uw netto maandlast hoger.

Aflossen van de aflossingsvrije hypotheek

Hoeft niet, mag wel

Op een aflossingsvrije hypotheek hoeft u niet af te lossen. U betaalt alleen rente. Wilt u toch aflossen? Dat mag wel! Omdat u daarmee uw openstaande hypotheekbedrag verlaagt, wordt uw maandlast ook lager. Hoeveel u per jaar maximaal boetevrij mag aflossen verschilt per bank.

Risico op restschuld

Dat u niet aflost op uw hypotheek betekent dat uw schuld niet lager wordt. Uw schuld verdwijnt niet. Pas als u de woning verkoopt zal de hypotheek worden afgelost. Als het huis te zijner tijd niet genoeg opbrengt om uw hypotheek helemaal af te lossen kan het zijn dat u een restschuld overhoudt.

Voordelen en nadelen van de aflossingsvrije hypotheek

De voordelen en nadelen van de aflossingsvrije hypotheek op een rij gezet:

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

  • Bijzonder lage maandlasten
  • De maandlasten blijven gelijk zolang de rente van uw hypotheek niet wijzigt
  • Veel vrijheid en flexibiliteit qua aflossing, vermogensopbouw en verzekeringen

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

  • De schuld blijft staan: geen vermogensopbouw en risico op restschuld
  • De rentelast blijft doorlopen terwijl de fiscale aftrek na 30 jaar ophoudt
  • Niet geschikt voor starters op de woningmarkt