Veel mensen denken dat er altijd belasting betaald moet worden over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Dat klopt niet. Er wordt lang niet altijd belasting geheven over de uitkering. In specifieke situaties heeft een overlijdensrisicoverzekering wel fiscale gevolgen: voor de inkomstenbelasting en voor de erfbelasting. Op deze pagina laten we u zien welke informatie we bieden over de fiscale gevolgen van de overlijdensrisicoverzekering.

Benieuwd waar u de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering kunt vinden? Bereken en vergelijk de premies van heel veel overlijdensrisicoverzekeringen online!

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting in Nederland wordt verdeeld in drie boxen:

Box 1 Inkomsten uit werk en woning (loon, uitkeringen, pensioenen en de eigen woning)
Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang (bedrijfseigenaren)
Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen (vermogen: vermogensrendementsheffing)

Overlijdensuitkering niet belast - tenzij...

Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering geldt meestal niet als inkomsten en is daarmee ook niet belast voor de inkomstenbelasting.

Uitzondering

Er is een uitzondering op deze algemene regel. De premie van uw overlijdensrisicoverzekering kan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dan moet het gaan om een overlijdensrisicoverzekering voor een nabestaandenlijfrente: een aanvulling op het inkomen van uw nabestaanden als u komt te overlijden. Als de premie afgetrokken is, zijn de uitkeringen uit de nabestaandenlijfrente wél belast.

Vermogensrendementsheffing

Bovendien heeft de ontvanger van een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vanaf dat moment misschien meer vermogen dan vrijgesteld is in box 3. Zo kan een overlijdensrisicoverzekering tot extra inkomstenbelasting leiden.

U leest meer over deze onderwerpen op de pagina Overlijdensrisicoverzekering en inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Naast inkomstenbelasting zijn er nog veel meer belastingen in Nederland. Zo kennen we de erfbelasting: belasting die afgedragen moet worden over erfenissen. Ook de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering kan (deels) belast zijn met erfbelasting. We leggen dit aan u uit op de pagina Overlijdensrisicoverzekering en erfbelasting.