Een verzekering die uitkeert bij overlijden wordt vaak afgesloten in het belang van de nabestaanden. Het is dan ook niet vreemd dat er speciale nabestaandenverzekeringen bestaan. Op deze pagina leggen we uit wat hiermee bedoeld wordt en wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u met een specialist van gedachten wisselen over een voorziening voor uw nabestaanden? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!

Uitkering in termijnen

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die uitkeert bij overlijden. Die uitkering is niet in alle gevallen een eenmalig geldbedrag. In plaats van één groot bedrag kan een overlijdensrisicoverzekering ook elke maand of ieder jaar een bedrag uitbetalen. We noemen dat een 'periodieke uitkering' of een 'rente'.

We kennen deze vorm van uitkeren vooral van de lijfrente die veel mensen gebruiken als aanvulling op hun pensioen. Toch is dat niet de enige situatie waarin een uitkering in termijnen passend is. Ook voor nabestaanden is het verzekeren van een periodieke uitkering een prima oplossing.

Soorten nabestaandenverzekeringen

Voor deze nabestaandenverzekeringen met uitkering in termijnen bestaan twee soorten:

  • Overlevingsrente
  • Erfrente

Overlevingsrente (nabestaandenlijfrente)

Een overlevingsrente is gericht op de achterblijvende partner. Met de uitkering wordt het inkomen dat uw partner krijgt uit de Anw en nabestaandenpensioen aangevuld. De verzekering kan uitkeren tot een bepaalde datum (bijvoorbeeld de pensioendatum) of levenslang (dus tot de partner zelf komt te overlijden). De verzekering keert niet (meer) uit als de partner zelf is overleden.

Eén polis op twee levens

Deze verzekering is er ook in een variant waarbij u en uw partner samen een inkomen regelen voor degene die het langst blijft leven.

Erfrente

De erfrente is gericht op uw kinderen. U wilt dat uw kinderen bij uw overlijden goed verzorgd achterblijven. Er wordt dan periodiek een bedrag uitbetaald om in de kosten van die verzorging bij te dragen. Een erfrente eindigt op een vastgestelde datum – meestal op een bepaalde leeftijd van de kinderen. Een belangrijk verschil met de overlevingsrente is dat de uitkering van de erfrente niet afhankelijk is van het wel of niet in leven zijn van de kinderen.

Nabestaandenverzekering en belastingen

Premie mogelijk aftrekbaar

Onder bepaalde voorwaarden is de premie voor een nabestaandenlijfrente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het aftrekken van de premies betekent wel dat over eventuele uitkeringen door de nabestaanden belasting betaald moet worden.

Voor de erfrente heeft u niet de mogelijkheid om de premie af te trekken. De uitkeringen uit deze verzekering zijn dan ook belastingvrij.

Erfbelasting

Omdat de verzekeringen uitkeren bij overlijden kan de erfbelasting ook een rol spelen. Dit is wel aan de orde bij de erfrente maar niet bij de nabestaandenlijfrente.