Inkomstenbelasting – dat betalen we over onze inkomsten. In Nederland is de belastingheffing over inkomsten verdeeld in drie boxen:

Box 1 Inkomsten uit werk en woning (loon, uitkeringen, pensioenen en de eigen woning)
Box 2 Inkomsten uit aanmerkelijk belang (bedrijfseigenaren)
Box 3 Inkomsten uit sparen en beleggen (vermogen: vermogensrendementsheffing)

Een overlijdensrisicoverzekering kan invloed hebben op twee van deze drie boxen: box 1 en box 3. Op deze pagina bespreken we de mogelijke fiscale gevolgen van de overlijdensrisicoverzekering voor de inkomstenbelasting.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering eigenlijk? Heeft u enig idee? Bereken en vergelijk de premies van overlijdensrisicoverzekeringen direct online en u weet het!

Box 1 – Inkomsten uit werk en woning

Zo op het eerste gezicht heeft een overlijdensrisicoverzekering weinig te maken met box 1. Immers: een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is geen inkomen uit werk of woning. Toch is er een raakvlak. Met een overlijdensrisicoverzekering kan wel inkomen voor nabestaanden geregeld worden. Dat gebeurt dan met een nabestaandenlijfrente via een verzekering (verzekerde lijfrente) of via een bank (bancaire lijfrente).

Inleg nabestaandenlijfrente aftrekbaar

De inleg voor lijfrentes (lijfrentepremie of storting op een bankspaarrekening) kan fiscaal aftrekbaar zijn. Dit geldt óók voor de nabestaandenlijfrente. Dit is een inkomensvoorziening, de inleg mag onder voorwaarden van het inkomen afgetrokken worden. Dat kan niet zomaar voor elke willekeurige overlijdensrisicoverzekering. Om een overlijdensrisicoverzekering te kunnen zien als nabestaandenlijfrente moet dit speciaal zijn afgesproken met de verzekeraar. Dit gebeurt met de gerichte lijfrenteclausule: een opmerking op de polis waarin gesteld wordt dat er van de uitkering een nabestaandenlijfrente aangekocht moet worden.

Uitkering nabestaandenlijfrente belast

Er is wel een 'maar'. Als u de inleg voor de nabestaandenlijfrente als aftrekpost heeft opgevoerd voor de inkomstenbelasting, moet er over de uitkering wel belasting betaald worden. Is de inleg niet afgetrokken, dan is de uitkering vrij van inkomstenbelasting.

Box 3 – Inkomsten uit sparen en beleggen

In een overlijdensrisicoverzekering zit niet veel waarde. In die zin heeft deze verzekering weinig invloed op uw vermogen, en daarmee op de belasting in box 3 (de vermogensrendementsheffing). Als een overlijdensrisicoverzekering uitkeert is het een ander verhaal. Dan komt er in één keer een groot bedrag vrij. Of dat gevolgen heeft voor de vermogensrendementsheffing en hoe groot die gevolgen zijn verschilt sterk per situatie.

Vermogensrendementsheffing over uitkering

Wordt de uitkering op de rekening gestort, dan is dat geld vanaf dat moment onderdeel van het vermogen van de begunstigde. Boven de vrijstelling moet u dan rekening houden met vermogensbelasting. Wordt de hypotheek op uw eigen woning afgelost met het geld, of wordt er een nabestaandenlijfrente van gekocht, dan komt het geld niet in box 3.

Let op! Ook als de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering geen gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting, kan het wel zijn dat er erfbelasting betaald moet worden.