Voor een verzekering gelden niet alleen de afspraken die op uw polis zijn gezet. Daarop staan alleen de gegevens die speciaal met u zijn afgesproken. Daarnaast zijn er nog allerlei voorwaarden die voor alle verzekeringen met dezelfde naam gelden. Die staan vermeld in de verzekeringsvoorwaarden: een soms dik document met vaak kleine lettertjes. Op deze pagina bespreken we de belangrijkste voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering.

Wilt u overlijdensrisicoverzekeringen eerlijk met elkaar vergelijken? Wij maken het u makkelijk! Vergelijk direct online de premies van overlijdensrisicoverzekeringen.

Belangrijke voorwaarden

Belangrijke voorwaarden die voor een overlijdensrisicoverzekering kunnen gelden zijn:

  • Maximale eindleeftijd
  • En-bloc clausule / premiegarantie
  • Premieverlaging ook voor bestaande polissen
  • Geld terug bij opzeggen
  • Verjaringstermijn
  • Geen (volledige) uitbetaling

Maximale eindleeftijd

De eindleeftijd van een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is beperkt. Een polis kan niet blijven doorlopen totdat de verzekerde bijvoorbeeld 100 jaar oud is. Dan wordt het risico van de verzekeraar veel te groot, dat zou de verzekering onbetaalbaar maken. De maximale eindleeftijd verschilt wel per verzekering. Hiermee wordt rekening gehouden in de uitkomst van de vergelijking van overlijdensrisicoverzekeringen.

Premiewijzigingen

En-bloc clausule

Sommige verzekeraars hebben in hun voorwaarden een en-bloc clausule (premiewijzigingsclausule) opgenomen. Dit houdt in dat de verzekeraar de premie of de voorwaarden van de verzekering tussentijds mag wijzigen. Die aanpassingen kunnen in uw voordeel zijn, maar ook in uw nadeel. U heeft met deze en-bloc clausule dus geen zekerheid dat de afspraken die u nu maakt ook altijd blijven gelden. Zonder deze clausule heeft u een premiegarantie: u weet zeker dat de premie niet omhoog kan gaan.

Wijziging in uw voordeel

Een wijziging in uw voordeel is natuurlijk niet erg. Soms is alleen dat toegestaan, dan is het een 'positieve en-bloc clausule'.

Premieverlaging ook voor bestaande polissen

Het komt nogal eens voor dat de premie voor overlijdensrisicoverzekeringen verlaagd wordt. Dat geldt dan vaak alleen voor nieuwe polissen. Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering lopen, dan blijft u de oude (hogere) premie betalen. Sommige verzekeraars doen het anders: die voeren de premieverlaging ook door voor lopende polissen. Dat is prettig!

Geld ontvangen van verzekeraar

Geld terug bij opzeggen

In principe is een overlijdensrisicoverzekering een risicoverzekering, geen spaarverzekering. Dat houdt in dat er geen waarde wordt opgebouwd met uw premies. Toch is het bij sommige verzekeraars zo dat u geld terugkrijgt als u de verzekering opzegt.

Uitkering reserve

Waarom? Omdat het risico van de verzekeraar in de eerste jaren veel lager is dan later. Het risico dat u komt te overlijden wordt tenslotte bepaald door uw leeftijd. Ondanks dit stijgende risico betaalt u wel alle jaren dezelfde premie. Eigenlijk betaalt u dus in de eerste jaren teveel premie en in de laatste jaren te weinig. Als u na een aantal jaren opzegt is er een soort 'reserve' gevormd die u dan uitbetaald krijgt. Omdat niet alle verzekeraars dit doen is het een interessant verschilpunt tussen polissen.

Verjaringstermijn

Als de verzekerde komt te overlijden, moeten de nabestaanden het verzekerde bedrag wel bij de verzekeraar opvragen. Doen ze dat niet, dan vervalt hun recht op het geld na een bepaalde tijd. Dat noemen we de verjaringstermijn, vaak is die 5 jaar.

Geen (volledige) uitbetaling

Naast verjaring zijn er nog andere situaties waarin de verzekeraar het verzekerde bedrag niet of niet volledig hoeft te betalen. Die situaties staan in de voorwaarden beschreven. Bijvoorbeeld als de verzekerde kort na het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering zelfmoord pleegt. Of als degene die het geld krijgt betrokken is bij het overlijden. Of bij overlijden door terrorisme.