Stel: uw lijfrente heeft de einddatum bereikt en u moet beslissen wat u met het kapitaal gaat doen. Dan heeft u verschillende mogelijkheden. Allereerst kiest u óf voor uitstellen, óf voor uitkeren. Op deze pagina gaan we in op de fiscale voorwaarden voor lijfrente uitkeringen.

Benieuwd welke bankspaarrekening de beste lijfrente oplevert? Maak snel een online vergelijking van banksparen voor uw lijfrente uitkeringen!

Lijfrente laten uitkeren: fiscale voorwaarden

Het opvoeren van de inleg voor de lijfrenteaftrek betekent dat u zich bij het uitkeren aan een aantal regels moet houden. In theorie kunt u het bedrag in één keer laten uitbetalen, maar in de praktijk is dat nagenoeg nooit interessant. NIet alleen moet u dan in één keer belasting betalen over het hele bedrag, u krijgt daarnaast ook nog fiscale boetes opgelegd. Het is dan ook verstandig om een lijfrente aan te kopen binnen de fiscale voorwaarden.

Oud of nieuw regime lijfrente

De fiscale regels rondom lijfrentes zijn nogal eens veranderd. Vroeger gold een veel ruimere aftrek. Ook waren er toen meer mogelijkheden bij expiratie. Dit noemen we het 'oude regime'. Het nieuwe regime is strenger.

Wanneer valt een lijfrentekapitaal onder het nieuwe regime?

 • Bij een eenmalige storting (koopsompolis) vanaf 1 januari 1992
 • Bij een polis met periodieke premies vanaf 16 oktober 1990
 • Bij een polis met periodieke premies van vóór 16 oktober 1990, waar u na 31 december 2000 nog premies aan heeft betaald
 • Bij opbouw via banksparen

Op deze pagina gaan we uit van kapitalen die onder het nieuwe regime zijn opgebouwd.

Nieuw regime lijfrente: mogelijkheden

U moet het kapitaal dus gebruiken voor het aankopen van een lijfrente. Daarbij kunt u kiezen uit twee vormen, of een combinatie hiervan:

 • Levenslange oudedagslijfrente
  Uitkeringen voor zolang als u leeft. De start mag eerder dan uw AOW-leeftijd zijn, maar niet later dan 5 jaar ná uw AOW-datum.
  Echt levenslang is alleen mogelijk met een verzekerde lijfrente uitkering, bij banksparen raakt de rekening een keer leeg. Voor banksparen geldt een minimale duur van 20 jaar (plus de eventuele periode tot uw AOW-datum) als levenslang.
 • Tijdelijke oudedagslijfrente
  Uitkeringen voor een aantal jaren – minimaal vijf jaar. Ze starten niet eerder dan uw AOW-uitkering en niet later dan 5 jaar na uw AOW-datum. Er geldt een maximum voor het bedrag dat per jaar uitbetaald mag worden vanuit een tijdelijke lijfrente.

Voor lijfrentekapitalen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2006 kunt u ook nog kiezen voor een derde mogelijkheid:

 • Overbruggingslijfrente
  De ingangsdatum is vrij, de uitkeringen stoppen als u met pensioen gaat. Deze lijfrente is bedoeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Ook voor de overbruggingslijfrente geldt een maximum bedrag per jaar.

Vraag advies!

Vraag voor de zekerheid altijd een specialist of de lijfrente die u wilt aankopen aan de voorwaarden voldoet. Als u uw bankspaarlijfrente door NHP laat verzorgen controleren wij natuurlijk of die aan de voorwaarden voldoet.