U bent getrouwd of samenwonend en wilt samen een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Er is een dekking op uw leven nodig, en ook op dat van uw partner. Bijvoorbeeld voor de hypotheek, of om de ander goed verzorgd achter te laten bij overlijden. Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor twee personen kan op twee manieren. Op deze pagina bespreken we het verschil.

Zoek uit wat het premieverschil is tussen één en twee polissen. Door de premies van overlijdensrisicoverzekeringen te berekenen komt u er gemakkelijk achter!

Twee manieren

Er zijn twee manieren voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering voor twee personen:

  • Eén polis met twee verzekerden
  • Twee aparte polissen

Eén polis met twee verzekerden

U kunt ervoor kiezen om één polis op twee levens af te sluiten. Er zijn dan twee verzekerden. Als één van beiden komt te overlijden keert de polis uit. Daarna komt de verzekering te vervallen: er is geen dekking meer op het leven van de ander. Er zal nooit meer dan één keer het verzekerde bedrag uitbetaald worden, ook niet bij gelijktijdig overlijden.

Misschien wilt u voor uzelf een ander bedrag verzekeren dan voor uw partner. Dat kan niet bij iedere verzekeraar met een overlijdensrisicoverzekering op twee levens. Er is wel een aantal verzekeraars die dat aanbiedt.

Twee aparte polissen

De andere mogelijkheid is om voor u beiden een eigen polis af te sluiten. Twee aparte polissen dus. Dat zijn dan zelfstandige verzekeringen. Als u komt te overlijden keert uw polis uit, terwijl die van uw partner gewoon doorloopt. Overlijdt u gelijktijdig, dan ontvangen uw nabestaanden uit beide overlijdensrisicoverzekeringen een uitkering.

Eén polis of twee polissen?

Het lijkt voor de hand te liggen om te kiezen voor één polis samen. Dat zal vast goedkoper zijn! Toch valt het verschil in de totale premie in de praktijk enorm mee. De keuze voor twee losse polissen heeft een aantal duidelijke voordelen:

  • U kunt voor twee verschillende verzekeraars kiezen, als dat gunstig blijkt. De goedkoopste verzekering op uw leven hoeft niet dezelfde te zijn als voor uw partner.
  • Bij gelijktijdig overlijden keren beide polissen uit, terwijl bij één polis maar één keer uitgekeerd wordt.
  • Als de één overlijdt blijft de ander daarna gewoon verzekerd.
  • Als u de relatie verbreekt heeft ieder zijn eigen polis die voortgezet kan worden.

Het is dan ook heel verstandig om de beste overlijdensrisicoverzekering op twee levens en twee losse polissen beide te onderzoeken. U doet dat door verschillende vergelijkingen te maken. De optelling van de premies van twee losse polissen zet u dan naast de premie voor een polis op twee levens. Zo komt u tot de beste oplossing voor uw situatie.