Op de pagina Pensioen voor ondernemer bespreken we de mogelijkheden voor ondernemers om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Een ondernemer heeft net als iedere inwoner van Nederland recht op een AOW-uitkering van de overheid. Hij heeft alleen geen werkgever, en dus in ieder geval geen volledig werkgeverspensioen. Nu zijn de meeste ondernemers ooit wel in loondienst geweest, dus het kan goed zijn dat er wel iets aan pensioen is opgebouwd via een werkgever. Op deze pagina gaan we in op de mogelijkheden om als ondernemer pensioen op te bouwen via de oudedagsreserve.

Het afstorten van uw oudedagsreserve kan heel goed naar banksparen. Maak snel een online vergelijking om de beste bankspaarrekening te vinden!

Jaarruimte en reserveringsruimte

Hoe dan ook: bij gebrek aan een voldoende werkgeverspensioen kan de ondernemer natuurlijk – zoals iedere belastingplichtige – gebruik maken van de jaarruimte en de reserveringsruimte. Dat heeft voor een ondernemer alleen één nadeel: het geld moet dan ook wel beschikbaar zijn. Veel ondernemers houden hun gelden liever 'in de zaak', zodat ze ermee kunnen investeren in hun bedrijf.

Soms maakt de oudedagsreserve uw fiscale positie onnodig ingewikkeld. Als u het geld heeft kunt u er misschien beter voor kiezen het via de jaarruimte direct af te storten.

Fiscaal reserveren via oudedagsreserve

Om u als ondernemer toch te stimuleren iets voor hun oudedag te doen is er de oudedagsreserve (vroeger heette dit de FOR). Daarvoor hoeft u geen geld uit de zaak te halen, er gaat niets naar een bankspaarrekening of verzekeringsmaatschappij. Wat er wél gebeurt is dat u een bedrag van uw winst mag aftrekken voor de belastingheffing.

Dotatie

Dat bedrag noemen we de 'dotatie' aan uw oudedagsreserve. Een percentage van uw winst mag u (tot een bepaald maximum) opvoeren als reservering. Daardoor wordt uw winst lager en betaalt u minder inkomstenbelasting. Door de dotaties vormt zich in de loop van de jaren een bedrag aan oudedagsreserve. Dit bedrag moet aan fiscale eisen voldoen, het mag bijvoorbeeld niet hoger zijn dan het eigen vermogen van uw bedrijf.

Risico

Als u uw pensioenvoorziening opbouwt via een oudedagsreserve loopt u wel een risico. Het geld is niet veiliggesteld bij een bank of verzekeraar – het zit nog gewoon in uw bedrijf. Gaat het financieel mis met uw zaak, dan is ook uw oudedagsreserve verdwenen.

Afstorten - onttrekking

Als er genoeg geld in de zaak aanwezig is kunt u ervoor kiezen om (een deel van) uw oudedagsreserve af te storten naar een bank of verzekeraar. Dat moet dan wel in een lijfrente. Dit verwerkt u in uw boekhouding als een 'onttrekking' aan uw oudedagsreserve. De stand van uw oudedagsreserve gaat omlaag.

Oudedagsreserve bij stoppen bedrijf

Op het moment dat u stopt met uw bedrijf wordt er een stakingswinst berekend. De reserves worden dan onderdeel van die stakingswinst – óók de oudedagsreserve. Als u jarenlang heeft gedoteerd aan de oudedagsreserve en nooit iets heeft afgestort, kan daar een fors bedrag staan. Nu kunt u de belastingheffing voorkomen door gebruik te maken van de stakingslijfrenteaftrek. Daarmee kunt u de stakingswinst tot een bepaald maximum (afhankelijk van uw leeftijd) omzetten in een lijfrente. Wel geldt daarbij weer dat het geld wel echt beschikbaar moet zijn: het moet gestort worden op lijfrentespaarrekening of in een lijfrenteverzekering.