U wilt straks voor uw oudedagsinkomen niet afhankelijk zijn van alleen de AOW en uw werkgeverspensioen. Daarom wilt u een aanvulling op dat inkomen opbouwen, en gelukkig helpt de fiscus met de lijfrenteaftrek. Na deze beslissing moet u nog kiezen welke vorm van lijfrente opbouw u kiest. Waar voorheen de enige optie een lijfrenteverzekering was, kiezen tegenwoordig veel mensen voor lijfrentesparen op een bankspaarrekening. Waarom?

  • Lagere kosten en volledig transparant
  • Bij overlijden gaat het gespaarde geld naar de erfgenamen
  • Als de bank failliet gaat is het geld gegarandeerd

Op deze pagina gaan we dieper in op de garantie die geldt voor uw bankspaarrekening.

Welke bank heeft de beste bankspaarrekening? Maak eenvoudig en snel een online vergelijking van bankspaarrekeningen voor uw lijfrente!

Depositogarantiestelsel

In Nederland hebben we het depositogarantiestelsel. Dit geeft een garantie op spaargelden. Als de bank waar uw geld staat failliet gaat, wordt het spaarsaldo aan u terugbetaald vanuit het garantiestelsel. De garantie is niet onbegrensd: per persoon is een bedrag van maximaal € 100.000 gegarandeerd per bankinstelling. Partners hebben dus samen een spaargarantie van € 200.000 per bank.

Garantie per bank, eventueel spreiden

De toevoeging 'per bankinstelling' is een belangrijke. Als u bij een bank meer geld heeft staan dan het gegarandeerde bedrag, is het verstandig uw spaargeld te spreiden over meerdere banken. Zo geldt het depositogarantiestelsel voor al uw spaargeld, omdat voor elke bank dat bedrag van € 100.000 gegarandeerd is.

Bankspaarrekening = spaargeld

Uw saldo op een bankspaarrekening is voor het depositogarantiestelsel 'gewoon' spaargeld. Het bedrag dat u heeft gespaard voor uw pensioenaanvulling is daarmee – binnen de grenzen van de spaargarantie – beschermd tegen een onverhoopt faillissement van de bank. Dat is een groot voordeel ten opzichte van een lijfrenteverzekering, waar zo'n garantie niet aan de orde is.

Let op totaalsaldo bij één bank

Gezien de regels van het depositogarantiestelsel is het belangrijk dat u de maximale dekking in de gaten houdt. Als uw gewone spaargeld en uw bankspaarrekening bij dezelfde bank lopen, kunt u ongemerkt boven de grens van € 100.000 op uw naam uitkomen. Dan zou niet al uw geld gegarandeerd zijn. Zonde, dus let goed op uw totaalsaldo!

Bankvergunningen

De garantie per bank geldt per bankvergunning. In dat kader is het goed om te weten dat sommige banken samen onder één bankvergunning werken. Heeft u bij twee banken onder één vergunning uw geld staan, dan is het voor het depositogarantiestelsel dus niet gespreid. Ga daarom in dit overzicht na welke banken met banksparen hun bankvergunning delen met een andere bank.

Voorbeeld bankvergunningen en depositogarantiestelsel

Carla heeft bij bank X in totaal een bedrag van € 60.000 aan spaargeld staan. Ze heeft een werkgever die geen pensioenregeling aanbiedt. Daarom gaat ze banksparen voor haar pensioen bij bank Y. Het saldo van de bankspaarrekening groeit snel aan. Bank Y deelt haar bankvergunning met bank X.

Als er in totaal aan gewoon spaargeld en pensioenspaargeld € 120.000 bij de banken X en Y staat, gaat het concern waar de banken bij horen in zijn geheel failliet. Beide banken vallen om. Vanuit het depositogarantiestelsel krijgt Carla € 100.000 vergoed. Ze raakt dus € 20.000 kwijt. Had ze haar bankspaarrekening bij een andere bank ondergebracht, dan was dit niet gebeurd.