Het ontvangen van een ontslagvergoeding heeft fiscale gevolgen. Dat is niet vreemd: het is geld dat u krijgt van uw (ex-)werkgever. Betalingen door een werkgever vallen onder de inkomstenbelasting – dus ook een ontvangen Gouden handdruk wordt belast. Op deze pagina leggen we u alles uit over de fiscale aspecten van het ontvangen van een ontslagvergoeding.

Vroeger uitstel van belastingheffing

Tot en met 2013 kon de belastingheffing over een Gouden handdruk uitgesteld worden. Door het bedrag te laten overmaken naar een Gouden handdruk verzekering, een bankspaarrekening of een stamrecht-BV hoefde men niet direct belasting te betalen. De heffing van inkomstenbelasting was pas aan de orde bij het ontvangen van uitkeringen uit het kapitaal.

Heeft u in het verleden uw ontslagvergoeding geparkeerd in een verzekering, stamrecht-BV of banksparen? Ga direct online na welke uitkering u kunt ontvangen vanuit banksparen!

Nu direct afrekenen

Tegenwoordig moet u als u een ontslagvergoeding krijgt direct afrekenen met de fiscus. Er wordt in het jaar waarin u uw Gouden handdruk ontvangt inkomstenbelasting geheven over de totale uitbetaling. Er zijn géén mogelijkheden meer om uw ontslagvergoeding fiscaal gunstig om te zetten in een stamrecht bij een verzekeraar, een bank of een eigen stamrecht-BV.

De mogelijkheid van uitstel van belastingheffing is per 2014 verdwenen. Nu zit er niets anders op dan direct belasting te betalen over de ontslagvergoeding. Het ontvangen bedrag wordt opgeteld bij het inkomen in box 1 en op het totaal van dat inkomen wordt het schijventarief toegepast.

Dempen met aftrekposten

Wel kunt u nagaan of het mogelijk is om de belastingheffing te dempen met aftrekposten. Zo is het de moeite waard om te onderzoeken hoe het zit met uw pensioentekort. Heeft u in de afgelopen jaren wel voldoende pensioen opgebouwd? Als er een tekort is kan dat binnen de grenzen van de lijfrenteaftrek worden aangevuld. U kunt de jaarruimte benutten, maar wellicht ook de reserveringsruimte.

Als u gebruik maakt van de lijfrenteaftrek gaat uw belastbaar inkomen omlaag. U betaalt daardoor toch een beetje minder belasting.

Verkapte VUT niet toegestaan

Een Gouden handdruk mag niet gebruikt worden om werknemers bewust de mogelijkheid te geven om eerder te stoppen met werken. De overheid wil dat we langer doorwerken – niet dat we eerder stoppen. Daarom wordt een ontslagvergoeding altijd getoetst om na te gaan of het geen verkapte VUT-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden, RVU) is. Blijkt dat wel zo te zijn, dan wordt er standaard 52% aan belasting over berekend.